Pamiętamy, Majorze Szendzielarz

Wychowany na patriotycznych wzorcach, po ukończeniu gimnazjum związał swój los z wojskiem. Służbę rozpoczął w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. 5 sierpnia 1934 r. stał się absolwentem elitarnego Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Jako 24-letni podporucznik trafił do 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. Przymioty znakomitego szermierza i jeźdźca łączył z typową kawaleryjską fantazją, wykazując się nią zarówno w służbie, jak i poza nią. 12 maja 1936 r. doskonale prezentującego się podporucznika Szendzielarza przełożeni wyznaczyli do asysty oficerskiej podczas ceremonii złożenia serca Marszałka Piłsudskiego wraz ze szczątkami jego matki w sarkofagu na wileńskiej Rossie. W najcięższych dniach września 1939 r. okazał wyjątkowy talent dowódcy liniowego, gdy podczas odwrotu za Wisłę zdołał, niemal bez strat, przeprawić przez rzekę swój szwadron. Po ucieczce z niemieckiej niewoli podejmował nieudane próby przedostania się do formowanego we Francji polskiego wojska. Typowemu kresowemu zagończykowi przyszło bić się w podziemiu z wieloma wrogami Polski. Walka „Łupaszki” nie zakończyła się na ochronie polskiej ludności przed litewskimi oddziałami paramilitarnymi, bandytyzmem sowieckiej partyzantki i niemieckim okupantem. Koniec II wojny światowej nie był końcem wojny dla Polaków, szczególnie tych na Kresach Wschodnich ojczyzny. Kolejna okupacja bolszewicka i bezpardonowa sowietyzacja zagarniętych terenów nie pozwalała na złożenie broni. Czasy dla polskich patriotów stały się tym cięższe, że przyszło im walczyć również z rodzimymi zdrajcami, wprzęgniętymi w służbę Kremla. Uchodząc na czele swoich oddziałów z Wileńszczyzny na Podlasie i w Białostockie, a następnie na Warmię, Pomorze i Mazury, w każdym miejscu walczył o Polskę suwerenną i niepodległą. Pomimo beznadziejności sytuacji podlegli mu żołnierze stali przy „Łupaszce”, wierni swojemu dowódcy i jego niepodległościowym ideałom.

12 marca 1951 r. obchodziłby swoje 41 urodziny, gdyby...
[pozostało do przeczytania 19% tekstu]
Dostęp do artykułów: