Wojna z solą wyssana z palca

Sól pozostała jednak podejrzana i problem powrócił w latach 70., kiedy Levis Dahl, uczony z Brookhaven National Laboratory, ogłosił, że ma niepodważalny dowód na szkodliwość soli i jej związek z wysokim ciśnieniem krwi. W jego eksperymencie laboratoryjnym wywołano nadciśnienie u szczurów, dodając im do karmy zwiększoną ilość chlorku sodu. Jak się jednak okazało, ilość soli spożywana przez szczury to u człowieka odpowiednik 500 g sodu. Tymczasem słynący z dużego spożycia soli Amerykanie zjadają dziennie 8,5 g soli, czyli 3,4 g czystego sodu.

Dahl nie poprzestał na szczurach. Prowadził dalej badania populacji słynących z dużego spożycia soli, m.in. Japończyków, i stwierdził, że często chorują na nadciśnienie. Jest to bardzo osobliwy wynik. Japończycy są bowiem stawiani za wzór populacji długowiecznej i wolnej od chorób krążenia. Powszechnie znany jest dobroczynny wpływ diety preferowanej przez ten naród, opartej na rybach i warzywach, ubogiej w mięso.

Uczeni, którzy porównywali wewnątrz populacji stan zdrowia Japończyków solących pokarmy do tych, którzy wolą mdłe jedzenie, nie znaleźli żadnego związku między dietą wysokosodową a skłonnością do nadciśnienia.

Pod koniec XX i na początku XXI w. teorie o szkodliwości soli stały się na całym świecie elementem powszechnej kampanii zmierzającej do otoczenia codziennego życia obywateli ścisłą państwową kontrolą. Obywatele nie mają już prawa sami decydować o swoim zdrowiu, bezpieczeństwie i ryzyku, jakie chcą podejmować. Państwo ingeruje nawet w treść dowcipów, prywatne poglądy, język czy sposób wychowywania dzieci. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zajęły się tym urzędy i politycy. W celu ochrony zdrowia stosuje się dziś metody policyjne, wydaje zakazy i przepisy, prowadzi ścisłą kontrolę, a dla niepokornych przewiduje surowe grzywny i kary administracyjne. Walka z używaniem soli jest jednym z wielu elementów tej kampanii. W USA i Wielkiej Brytanii, a następnie w innych krajach, wydano...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: