Dom z ogródkiem

Choć czasy były ponure, niesprzyjające obywatelskiej aktywności, to jednak Pan Bóg pobłogosławił tej inicjatywie, bo już wkrótce zaistniał ów „dom z ogródkiem” w postaci starego dworu i gospodarstwa rolnego w Radwanowicach. Była to darowizna śp. Zofii Tetelowskiej, dzięki której można było utworzyć Schronisko dla Niepełnosprawnych. Stało się ono placówką macierzystą nowej organizacji pozarządowej, która przyjęła nazwę Fundacji im. Brata Alberta. Początkowo miało to być dzieło lokalne, ale szybko przekształciło się w organizację ogólnopolską, posiadającą dziś na terenie całego kraju 27 domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych i środowiskowych domów samopomocy dla prawie 1000 osób niepełnosprawnych – począwszy od małych dzieci, a na seniorach skończywszy. Prowadzone są kolejne inwestycje, dzięki czemu powstają nowe domy. Co więcej, z owego dzieła wyrosło kilka innych organizacji, np. Dom im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu, Oświatowe Towarzystwo Integracyjne czy Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, której założycielka stawiała pierwsze kroki wśród niepełnosprawnych właśnie w Radwanowicach.

Przez cały czerwiec odbywają się Dni Patrona we wszystkich filiach Fundacji im. Brata Alberta. Na te dni składają się zabawy, koncerty i przedstawienia teatralne w wykonaniu podopiecznych. Finałem będzie nadanie w 28 bm. o g. 13 nowo otwartemu Domowi Opieki Społecznej przy ul. Rydygiera w Toruniu imienia śp. ks. Edmunda Jastaka, społecznika i filantropa. Serdecznie zapraszam. Cieszmy się więc i radujmy wspólnie, bo jest naprawdę z czego. Fundacji-jubilatce życzmy dalszej opieki Bożej i oczywiście stu lat. Przy okazji wielkie „Bóg zapłać” tym, którzy zadeklarowali na jej cel swój odpis 1 proc. podatku.
[pozostało do przeczytania -1% tekstu]
Dostęp do artykułów: