Różne głosy w kraju

Prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista:

Same efekty wizyty nie są specjalnie imponujące, ponieważ nie udało się w żadnej formule dopiąć tzw. kwestii wojskowej. Nie podpisano żadnego porozumienia, nawet tego dotyczącego stacjonowania w Polsce minimalistycznego pododdziału 20 mechaników. Z kolei na inny z omawianych przy okazji wizyty tematów – zniesienia wiz – w ogóle nie warto dyskutować, gdyż jest to kwestia cały czas sztucznie wywoływana.

Trzeba przyznać, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce jest zawsze i powinna być wydarzeniem już choćby z tego względu, iż jest on głową państwa supermocarstwa. Z tego, że do takiej wizyty doszło, trzeba się cieszyć. Szkoda tylko, że zderzyła się ona z ewidentnym brakiem koncepcji w polskiej polityce zagranicznej dotyczącej Stanów Zjednoczonych. Było to wydarzenie samo w sobie przygotowywane sztucznie. Nie była to normalna sytuacja, kiedy realizuje się swoje cele na bieżąco, a wizyta jest tego tylko jednym z elementów. Z tego punktu widzenia była to zmarnowana szansa.
[pozostało do przeczytania -2% tekstu]
Dostęp do artykułów: