Kapitał cywilizacyjny

Lewicowi i liberalni rewolucjoniści zamordują Europę, o ile nie zostaną powstrzymani

We Francji od kilku dni można wziąć rozwód bez sędziego. Rozstanie za porozumieniem stron wystarczy nad Sekwaną zarejestrować u notariusza. Jeśli europejskie elity robią wszystko, by ułatwić rozwód, oznacza to, że rodzinę i małżeństwo uważają za przeszkodę. Rodzina jest jednak miejscem wychowywania do miłości i jej przekazywania. Skoro spoiwem każdej wspólnoty są więzi miłości, rozbijanie rodziny jest działalnością uderzającą w podstawy naszej cywilizacji. Europejskie elity zwróciły się przeciwko Europie. Proces trwa od z górą 300 lat, a od pół wieku bardzo mocno przyspieszył. Jednak kapitał cywilizacyjny jest wartością skończoną. Nie można go bez końca trwonić. Lewicowi i liberalni rewolucjoniści zamordują Europę, o ile nie zostaną powstrzymani.

Dwa lata temu Belgia zalegalizowała eutanazję bez względu na wiek. Oznacza to możliwość zamordowania dziecka, które nawet nie jest w stanie zrozumieć nieodwołalności śmierci. W czasach nowożytnych eutanazja została instytucjonalnie wprowadzona w nazistowskiej Trzeciej Rzeszy. Pokazuje to jej barbarzyński, antycywilizacyjny charakter. Wprowadzanie eutanazji w kolejnych krajach i rozszerzanie jej zakresu uzasadnia nazywanie współczesnej nam formy organizowania życia zbiorowego w państwach Zachodu cywilizacją śmierci. Barbarzyńskie elity dążą do rozprzestrzeniania legalizacji mordowania ludzi chorych głównie ze względów ekonomicznych. Jednak konsekwencje tego procesu dotykają duchowych i etycznych fundamentów naszej cywilizacji. Niszczenie kapitału cywilizacyjnego osłabia zachodnią wspólnotę, a atak wewnętrznego barbarzyńcy czyni ją nieodporną na agresję zewnętrzną.

Legalizacja aborcji w kolejnych krajach, próby legalizacji narkotyków, nawet usiłowania zdjęcia odpowiedzialności karnej z pedofilów. Każde z tych działań ma grupy zwolenników wśród wykształconej części zachodnich społeczeństw....
[pozostało do przeczytania 49% tekstu]
Dostęp do artykułów: