Niemcy uderzają w polskich przewoźników

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech weszły przepisy narzucające zagranicznym przewoźnikom – w tym Polakom – płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za godzinę. Na pozór może się to wydawać korzystne dla pracowników. Na dłuższą metę doprowadzi jednak do tego, że polskie firmy zostaną „wypchnięte” z niemieckiego rynku

Przepisy wprowadzone przez Niemców to przykład tego, jak niektóre kraje unijne regulują na własną rękę działalność zagranicznych przewoźników drogowych, nie oglądając się przy tym na unijne prawo. Niemcy od 1 stycznia 2015 r. wymagają, by przewoźnicy zagraniczni, w tym Polacy, otrzymywali płacę minimalną w wysokości 8,5 euro za godzinę.
Do kogo odnoszą się te przepisy? Polskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych poinformowało, że mają one zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt). Regulacje te zobowiązują do każdorazowego powiadamiania Bundesfinanzdirektion West w Kolonii o planowanym rozpoczęciu operacji transportowej na terytorium Niemiec. „Właściciel firmy, która zamierza wykonać usługę przewozową w tym kraju, w »formularzu powiadomienia« powinien zobowiązać się do: 1) przestrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 2) przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w języku niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli. Ponadto pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie i zakończenie operacji transportowej oraz liczbę godzin przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu siedem dni po wykonaniu operacji transportowej” – czytamy na stronie ZMPD. Ponadto znajduje się tam także informacja, że za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe w wysokości do: a) 30 000 euro – w przypadku niezgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: