Polski prometeizm

Rewolucja na kijowskim Majdanie i będący jej następstwem konflikt ukraińsko-rosyjski ożywiły dyskusję na temat założeń strategicznych polskiej polityki wschodniej. W wypowiedziach i działaniach zwolenników czynnego zaangażowania Polski po stronie niepodległej Ukrainy można odnaleźć wyraźne nawiązania do idei prometejskiej, która przyświecała znacznej części polskich elit politycznych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia „Prometeizm” w ogólnym pojęciu to idea buntu przeciwko wszelkim potęgom...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: