Janek Wiśniewski padł

Dziś nie istnieje kanon. Twórczość współczesnych artystów jest tak miałka, krytyka artystyczna tak zideologizowana, a kanały komunikacji wartości tak zdeprecjonowane, że trudno uczciwie powiedzieć, kto dziś w Polsce tworzy prawdziwą sztukę 

Kiedy porównuję swoje postrzeganie kultury przed trzydziestu laty i dziś, trudno mi znaleźć wspólną płaszczyznę. Współczesna kultura unieważniła właściwie wszystkie wartości ówczesnego inteligenckiego obrazu świata. 
Oczywiście, w najbardziej zewnętrznej warstwie zanegowanie tamtej kultury wiąże się z polityczną operacją ośmieszenia, splugawienia i zmanipulowania dziedzictwa opozycji i Solidarności, dokonaną w interesie
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: