Lechoń

Niusia mnie list Lechonia, książęcia Polaków [...]  
Jarosław Iwaszkiewicz, Muzyka wieczorem 

Stoi na parapecie w czarnej kamizelce 
Prawą ręką – jak kiedyś – wskazuje na serce 

W lewej trzyma laseczkę ciupagę dębową 
Chmurę znad oceanu ma tuż ponad głową 

W dole widzi Krakowskie, Foksal Świętokrzyską
To jest już niedaleko To jest bardzo blisko 

Teraz rozkłada ręce – zanieś go tam Boże!  
Książę Polaków leci w dół jak czarny orzeł
[pozostało do przeczytania -2% tekstu]
Dostęp do artykułów: