SDP potępiło pobicie dziennikarza „GP”

Potem ukonstytuowało się prezydium zjazdu – przewodniczącym został aktualny prezes Oddziału Warszawskiego Grzegorz Cydejko; w skład prezydium weszli także Krystyna Kurczab-Redlich i Krzysztof Czabański. Wybrana została także komisja skrutacyjna (Tomasz Sakiewicz, Halina Bernadetta Górska i Krystyna Bukowczyk) i komisja wyborcza – jednym z jej członków została Teresa Wójcik, która wydawała karty do głosowania.

Następnie na sali rozgorzała dyskusja, dotycząca wolności mediów. Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz poruszył sprawę Michała Stróżyka, dziennikarza pobitego dwa dni wcześniej przez strażników miejskich pod Pałacem Prezydenckim. Wielu dziennikarzy wyraziło
[pozostało do przeczytania 55% tekstu]
Dostęp do artykułów: