SDP potępiło pobicie dziennikarza „GP”

Potem ukonstytuowało się prezydium zjazdu – przewodniczącym został aktualny prezes Oddziału Warszawskiego Grzegorz Cydejko; w skład prezydium weszli także Krystyna Kurczab-Redlich i Krzysztof Czabański. Wybrana została także komisja skrutacyjna (Tomasz Sakiewicz, Halina Bernadetta Górska i Krystyna Bukowczyk) i komisja wyborcza – jednym z jej członków została Teresa Wójcik, która wydawała karty do głosowania.

Następnie na sali rozgorzała dyskusja, dotycząca wolności mediów. Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz poruszył sprawę Michała Stróżyka, dziennikarza pobitego dwa dni wcześniej przez strażników miejskich pod Pałacem Prezydenckim. Wielu dziennikarzy wyraziło oburzenie.

W czasie zgłaszania wolnych wniosków została poddana pod głosowanie uchwała dotycząca potępienia zachowania funkcjonariuszy. Przyjęto ją przeważającą większością głosów. Wcześniej jednak wybuchł spór o to, czy w treści powinna znajdować się nazwa redakcji, czy też wystarczy jedynie nazwisko dziennikarza. Ta część członków zjazdu, która była przeciwna umieszczeniu tytułu gazety, argumentowała to tym, że istotne jest, iż przemoc została użyta wobec dziennikarza, nie zaś pracownika konkretnej firmy. Wówczas Bohdan Urbankowski powiedział, że pominięcie nazwy gazety byłoby sprawą bezprecedensową – dotychczas zawsze przy tego typu uchwałach umieszczano nazwę redakcji. Pozostawienie tytułu „Gazeta Polska” także przeszło większością głosów.

Ponadto Krzysztof Bobiński złożył projekt uchwały dotyczącej przepisów ograniczających wolność dziennikarskich wypowiedzi. Miałby on być rozpatrywany na zjeździe ogólnopolskim SDP w czerwcu br. Przy tej okazji Elżbieta Królikowska-Avis wygłosiła przemówienie, w którym wykazała różnicę między standardami dziennikarskimi w Polsce i na Zachodzie, a także unaoczniła konieczność zmian.

O czwartej nad ranem zakończyło się ostateczne liczenie głosów. Spośród 112 kandydatów wybrano 78 delegatów. Wśród nich...
[pozostało do przeczytania 3% tekstu]
Dostęp do artykułów: