Berlin 1936 – Soczi 2014

7 lutego rozpoczną się na Krasnej Polanie, 40 km od Soczi, XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Mają one być dla Putina symbolem odzyskanej mocarstwowej pozycji Rosji i w tym sensie odegrać podobną rolę jak Olimpiada w Berlinie w 1936 r. dla Hitlera

W zamachach z 29 i 30 grudnia w Wołgogradzie (Carycynie) zginęły 34 osoby, a pięć spośród 62 rannych walczy o życie. Poprzednio w tym samym mieście doszło do zamachów 7 sierpnia ub.r. oraz 26 kwietnia 2011 r. Wtedy jednak ofiarami padli funkcjonariusze MSW, a nie osoby cywilne. Nie we wszystkich zatem wypadkach mamy do czynienia z działalnością terrorystów.
28 grudnia w Piatigorsku w Kraju Stawropolskim wybuch samochodu kosztował życie trzy osoby. Jednocześnie trwa cicha wojna w Dagestanie. 30 grudnia w Chasawjurcie zginęło dwu funkcjonariuszy MSW, a 2 stycznia w tym zamieszkanym przez Czeczeńców mieście siły bezpieczeństwa zabiły parę bojowników. Nie wiemy, czy dokonywali zamachów na osoby cywilne, a więc czy byli terrorystami.

Soczi pilnie strzeżone
Wołgograd leży 690 km na północny wschód od Soczi i terenów działań partyzantki kaukaskiej i terrorystów. Jest on stosunkowo łatwiej dostępny niż Soczi lub Moskwa. 220 km na południe od dawnego Stalingradu położony jest Wołgodońsk, gdzie we wrześniu 1999 r. w zamachu na budynek mieszkalny zginęło 17 osób. Był to element operacji FSB, która wyniosła Putina do władzy jako tego, który miał zlikwidować niepodległość Czeczenii i partyzantkę na Kaukazie. Od tego czasu walki przeszły w fazę terroryzmu, a ich ofiarami padają prawie wyłącznie niewinni cywile.
Putin wprowadził nadzwyczajne środki, by uniemożliwić ataki terrorystyczne w czasie zawodów w całym regionie Soczi. W praktyce region został odcięty od reszty kraju i nasycony jednostkami FSB. Pełną kontrolą objęto sieci telefoniczne i internet. Wszystkie rozmowy będą podsłuchiwane, a poczta elektroniczna czytana przez policję. Władze amerykańskie...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: