Uszczelnić system e-myta

Uporządkowanie kilku kluczowych problemów może sprawić, że zwiększy się efektywność viaToll

Niedawny raport NIK nt. funkcjonowania w Polsce systemu viaToll wskazuje m.in. trzy główne korzyści wynikające z ponaddwuletniego funkcjonowania e-myta. Stworzono sieć, która umożliwia elektroniczny pobór opłat za przejazdy samochodów ciężarowych po drogach publicznych (de facto zlikwidowano nieefektywny system winietowy). Budżet uzyskał zaplanowane przychody (do 2018 r. mają przynieść ok. 12 mld zł). Dzięki uruchomieniu e-myta stworzono także warunki do wdrożenia w przyszłości Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej, obowiązującej w całej Unii Europejskiej. Pozwoli to
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: