Spotkanie Patriotów

Wyjątkowe dzieło, stworzone pod kierownictwem prof. Andrzeja Nowaka, prof. Krzysztofa Ożoga i prezesa wydawnictwa Biały Kruk Leszka Sosnowskiego. Powstało jako żywy pomnik patriotyzmu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, przypadającej w 2016 r. W przedmowie wydawca nie pozostawia wątpliwości, jaki cel przyświecał jej wydaniu: „W III Rzeczypospolitej walka z patriotyzmem przybrała ostatnio poważne rozmiary, choć toczona jest innymi sposobami niż w dziesięcioleciach i wiekach poprzednich. Patriotyzm znów się jakoby »nie opłaca«! Dzieło nasze stanowić ma oręż w walce z antypolskimi i kosmopolitycznymi postawami”. Pięknie wydana, w twardej oprawie, na kredowym papierze, z licznymi zdjęciami i obrazami, jest pierwszą jak dotąd pozycją poświęconą w całości ludziom, którzy związani byli z Polską i Polsce oddali swoje życie. Zawiera blisko 500 biogramów, podzielonych na trzy części. W pierwszej znajdują się życiorysy wielkich Polaków żyjących w czasach średniowiecza. Limes zamykający ten okres to śmierć Kazimierza Jagiellończyka. Kolejna część poświęcona jest postaciom żyjącym do końca XIX w. Ostatnia część to XX w. i czasy współczesne. Każdy z trzech okresów historycznych oznaczony jest własnym kolorem identyfikacyjnym. Sprawia to, że księga przypomina, jeśli chodzi o sposób wyszukiwania, podręczniki do historii rekomendowane przez IPN. Jest intuicyjna i prosta w przekazie, co czyni ją rewelacyjną pomocą historyczną dla młodzieży. Biogramy przygotowane przez zespół blisko 50 naukowców nie są typową encyklopedyczną wyliczanką zasług i ważnych dat w życiu osób, których dotyczą. Są to raczej krótkie eseje, przybliżające w ciekawym ujęciu postacie historyczne. Jak znaczącym wydarzeniem dla wszystkich środowisk patriotycznych jest ta pozycja, świadczyć mogą tłumy zainteresowanych, które pojawiły się 18 maja w krakowskiej sali Sokoła na jej promocji. W spotkaniu uczestniczyli liczni naukowcy, kombatanci, parlamentarzyści, a także Jego Eminencja ks. Stanisław kardynał Nagy....
[pozostało do przeczytania 13% tekstu]
Dostęp do artykułów: