Spotkanie Patriotów

Wyjątkowe dzieło, stworzone pod kierownictwem prof. Andrzeja Nowaka, prof. Krzysztofa Ożoga i prezesa wydawnictwa Biały Kruk Leszka Sosnowskiego. Powstało jako żywy pomnik patriotyzmu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, przypadającej w 2016 r. W przedmowie wydawca nie pozostawia wątpliwości, jaki cel przyświecał jej wydaniu: „W III Rzeczypospolitej walka z patriotyzmem przybrała ostatnio poważne rozmiary, choć toczona jest innymi sposobami niż w dziesięcioleciach i wiekach poprzednich. Patriotyzm znów się jakoby »nie opłaca«! Dzieło nasze stanowić ma oręż w walce z antypolskimi i kosmopolitycznymi postawami”. Pięknie wydana, w twardej oprawie, na kredowym papierze, z licznymi zdjęciami i
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: