Ustawa o reaktywacji WSI

Rządowi Donalda Tuska powierzono rolę wykonawcy planów, przy czym dyspozycyjność w tym zakresie wydaje się dziś decydująca w kwestii przyszłości rządu. Opinia wyrażona niedawno przez gen. Stanisława Kozieja – „obrany kierunek zmian jest zbieżny z wnioskami ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego”, a „w obecnej chwili nie ma różnic w tym zakresie pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a strukturami rządowymi” – pozwala przypuszczać, że jest to układ nadal stabilny.

Wpływy ludzi wojskówki

Belwederskie plany zakładają powrót do modelu służb sprzed roku 2006 oraz powierzenie stanowisk dowódczych w nowej formacji specjalnej wyłącznie żołnierzom
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: