Miejsce Ich spoczynku jest w Polsce

Pomordowani stanowili intelektualną elitę naszego narodu. Byli oficerami służby czynnej i rezerwistami – to naukowcy, lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, przedsiębiorcy i duchowni. Jednak przede wszystkim byli członkami rodzin – synami, braćmi, mężami i ojcami.
Pomimo ochrony, jaką gwarantowały im konwencje międzynarodowe, wymordowano ich, bo byli polskimi patriotami. Za bolszewicką klęskę w wojnie 1920 r. Żywi byliby zagrożeniem dla sowieckiego imperializmu, który Stalin planował ustanowić na podbitych ziemiach polskich.
Wbrew pozorom, stwarzanym przez współczesne instytucje państwa polskiego, pomordowani nie doczekali się godnego pochówku. W Piatichatkach i Miednoje
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: