Miejsce Ich spoczynku jest w Polsce

Pomordowani stanowili intelektualną elitę naszego narodu. Byli oficerami służby czynnej i rezerwistami – to naukowcy, lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, przedsiębiorcy i duchowni. Jednak przede wszystkim byli członkami rodzin – synami, braćmi, mężami i ojcami.
Pomimo ochrony, jaką gwarantowały im konwencje międzynarodowe, wymordowano ich, bo byli polskimi patriotami. Za bolszewicką klęskę w wojnie 1920 r. Żywi byliby zagrożeniem dla sowieckiego imperializmu, który Stalin planował ustanowić na podbitych ziemiach polskich.
Wbrew pozorom, stwarzanym przez współczesne instytucje państwa polskiego, pomordowani nie doczekali się godnego pochówku. W Piatichatkach i Miednoje spoczywają w plastikowych workach, a ich szczątki niejednokrotnie profanowano.

Rodziny ofiar ludobójstwa katyńskiego od lat walczą o gwarantowany międzynarodowym prawem i uświęcony tradycją chrześcijańską godny pochówek swoich bliskich. Starają się o sprowadzenie ich szczątków do ojczyzny. Na początku roku najaktywniejsza grupa wśród Rodzin Katyńskich wystosowała do prezydenta Rzeczypospolitej apel w tej sprawie.

Pragnąc przybliżyć czytelnikom wagę problemu, postanowiliśmy w niewielkich fragmentach zacytować ów dokument.

APEL – PETYCJA – LIST OTWARTY

o respektowanie międzynarodowych konwencji i umów oraz polskiej konstytucji, ustaw i rozporządzeń w sprawie godnego pochówku Ofiar Zbrodni Katyńskiej

My, sukcesorzy prawni Zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze – grono Polaków, które wykazało odwagę skarżyć Rosję przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w związku ze zbrodnią wymordowania blisko 22 000 obywateli polskich na podstawie rozkazu z 5 marca 1940 roku zwanej dalej Zbrodnią Katyńską – kierujemy do Pana ten niezwykle ważny, wcześniej kilkakrotnie już powtarzany APEL o sprowadzenie do Polski oraz pochowanie w naszej ojczystej Ziemi szczątków zwłok Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: