Ukraiński dryf na Wschód

Nie ma wątpliwości, że ostatnie wybory jeszcze bardziej oddaliły Ukrainę od wspólnoty euroatlantyckiej. Mimo, że tuż przed głosowaniem ukraińskie elity opozycyjne, chcąc wspólnymi siłami zawalczyć z reżimem Janukowycza, zdecydowały się na konsolidację, poległy. Ostatecznie i tak zatriumfowały siły mające żywotny interes w pogłębianiu przepaści między Ukrainą a światem zachodnich wartości. U podstawy tego zjawiska leży jednak nie tylko coraz silniejsza pozycja władzy uosabianej przez janukowyczową Partię Regionów, ale i mocna, rozpoznawalna również w Polsce partia Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda.

Polityczna mapa Ukrainy

Według ustaleń
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: