Magiczny generator agresji

Jestem przede wszystkim cywilistą, zatem powinno mnie być stać na nieco więcej niż tylko wskazanie słabych punktów cudzej propozycji legislacyjnej. Zwłaszcza w sprawie, w której moja opinia o łagodności zarówno samego prawa, jak i jego stosowania, w wyjątkowy sposób zgodna jest z właściwą naszym środowiskom prawicowym tendencjom do rygoryzmu prawnego. Rozumiem przez to potrzebę nieustannego podwyższania kar w sprawach rozpatrywanych według kodeksu karnego. Wśród nich spraw dotyczących pijanych kierowców. Akurat w tej mam poglądy skrajne. Od lat obserwuję bowiem, że na większość ludzi fakt zajęcia miejsca za kierownicą samochodu działa jak dziwny narkotyk. Moi znajomi, nawet ci, którzy na co
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: