Węgrzy na Marszu Niepodległości

Dr Csizmadia w rozmowie z „Gazetą Polską” powiedział, że to, iż Polska zdołała w 1918 r. odzyskać swój niepodległy byt państwowy, stanowi wzór do naśladowania, podobnie jak każda walka o wolność. – Tym bardziej że obecna sytuacja w Unii Europejskiej pokazuje, jak trudno dziś uchronić niepodległość przed presją finansową Zachodu. Dowodzą tego ataki UE wymierzone w suwerenność państw członkowskich z południa Europy, które ze szczególną gwałtownością są skierowane przeciwko Węgrom – stwierdził. – Państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny wykazać się w tej sytuacji solidarnością, bo tylko wspólnymi siłami zdołamy przeforsować koncepcję Europy równorzędnych narodów. Idea równouprawnienia
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: