Katolicy bez tarczy, Prymas bez beatyfikacji

Widmo dewastacji gospodarki wskutek epidemii wymusza wprowadzenie szeregu działań osłonowych. Od tygodni najczęściej powtarzanym sformułowaniem jest Tarcza Antykryzysowa. Ci, którzy ucierpieli na skutek izolacji: przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy, różne grupy zawodowe, wolne zawody i artyści ustawiają się w kolejkach po pieniądze. Przewidziano zapomogi, bezzwrotne pożyczki, wakacje podatkowe, odstąpienie od egzekucji skarbowych, zamrożenie składek ZUS. W lokalach samorządowych wynajmowanych na usługi odstąpiono od poboru czynszu. Działania to słuszne, a grono beneficjentów bardzo szerokie. Ale czy policzono straty, które poniosła wspólnota wierzących?

Nie chodzi tylko o dotkliwy brak finansowania Kościoła z datków wiernych i niedzielnej tacy. Wielu parafian zasila swoje kościoły przelewami na konto. Jako katolicy, zostaliśmy głęboko dotknięci ograniczeniami w życiu religijnym. Restrykcje sanitarne w miejscach kultu były szczególnie bolesne w okresie Wielkanocy. Brak dostępu do życia sakramentalnego, odwołanie pielgrzymek, odroczenie chrztów, pierwszych komunii świętych i ślubów. (Pogrzebów nie można było przełożyć, te odbywały się praktycznie bez udziału rodziny). Straty duchowe są nie do oszacowania. Trzy miesiące obowiązywania restrykcji prawdopodobnie odbije się trwale na zmianie postaw. Zamarło życie wspólnot parafialnych i grup formacyjnych oraz chórów. Ludzie, niestety, prędko odzwyczajają się od społecznego zaangażowania. Skutkować to może wychłodzeniem życia wspólnot, postawą bierności i apatią. W dodatku sami pasterze jakoś marnie zabiegają o to, by ożywić ducha wiernych. Przykład pierwszy z brzegu: spowodowane ograniczeniami sanitarnymi, bezterminowe (!!!) odroczenie beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Rozumiem, że tak znamienity bohater zasługuje na uroczystość z masowym udziałem wiernych. Jednak biorąc pod uwagę trendy obecnego pontyfikatu, widać, jak bardzo nauczanie Prymasa rozmija się z nowinkami, które wieją (a raczej...
[pozostało do przeczytania 9% tekstu]
Dostęp do artykułów: