Księża z Katynia. Duchowni wśród ofiar Sowietów

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej znalazło się kilkudziesięciu kapelanów wojskowych oraz grupa księży i zakonników. Historyk dr Patryk Pleskot postanowił przybliżyć nam sylwetki trzynastu z nich, zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, oraz historie dwóch duchownych, którzy cudem ocaleli z sowieckiego piekła i przez całe dziesięciolecia dawali świadectwo prawdzie. Książka „Księża z Katynia” to jednak nie tylko historie życia i śmierci dzielnych duchownych, to także opowieść o tym, jak Sowieci, zanim wrzucili ciała polskich oficerów do bezimiennych dołów, próbowali pozbawić polskich jeńców godności, nadziei i wiary.

80 lat temu, 5 marca 1940 roku, Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej zajętych przez Sowietów po 17 września 1939 roku. Tym samym Stalin i inni przywódcy Związku Sowieckiego skazali na mord ponad 20 tys. polskich oficerów, urzędników i policjantów. Konsekwencją tej decyzji była zbrodnia katyńska. Wśród ofiar było co najmniej kilkudziesięciu duchownych. Pomimo upływu 80 lat od mordu, do tej pory badaczom udało się ustalić nazwiska tylko 31 duchownych różnych wyznań: 25 katolickich, 3 prawosławnych, 2 ewangelickich i jednego mojżeszowego. Nadal nie wiemy na przykład, ilu ogółem znalazło się ich wśród 18 tys. aresztowanych przez Sowietów jesienią 1939 roku na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej i przetrzymywanych w niewielkich więzieniach NKWD rozsianych na tych terenach. Zbrodnia katyńska była złamaniem przez Związek Sowiecki wszelkich międzynarodowych układów i zobowiązań. W przypadku duchownych chroniła ich jeszcze dodatkowo konwencja genewska, przede wszystkim przepisy z 1929 roku, które wyraźnie mówiły, że nie mogą być uznawani za jeńców wojennych, a co za tym idzie – nie...
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: