Potrzebne 1,5 mld zł w 2020 roku na poprawę dostępu do skutecznych leków. NOWOCZESNA FARMAKOTERAPIA GENERUJE OSZCZĘDNOŚCI

Jako producenci leków chcemy jak najefektywniej odgrywać swoją rolę w łańcuchu usług zdrowotnych poprzez dostarczanie skutecznych terapii. Dostęp do zgodnych z najnowszą wiedzą technologii lekowych mógłby znacznie poprawić stan zdrowia Polaków – z Patrykiem Mireckim rozmawia Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

*Z jakimi wyzwaniami w zakresie ochrony zdrowia musi się zmierzyć obecny rząd?
System opieki zdrowotnej powinien być dostosowany do trendów demograficznych (starzejącego się społeczeństwa) i profilu epidemiologicznego społeczeństwa. To wyzwanie nie tylko na najbliższy rok, ale co najmniej na kolejne 25 lat. Problemem są jednak braki kadrowe. Polska ma najniższy w całej UE wskaźnik liczby lekarzy na 1000 mieszkańców (nieco ponad 2, podczas gdy średnia unijna to 3,6). Brakuje również pielęgniarek. Dodatkowo polski system ochrony zdrowia ma nieadekwatny do współczesnego stanu wiedzy medycznej model strukturalny. Kładziemy duży nacisk na szpitalnictwo, nawet w przypadkach, w których z klinicznego punktu widzenia nie jest to konieczne. Trwanie w tych zastałych strukturach powoduje, że niewydolność systemu będzie narastać. Mamy olbrzymie kolejki do świadczeń specjalistycznych, trudności z dostaniem się do lekarzy i bardzo ograniczony dostęp do nowoczesnych, skutecznych leków. 

*Jakie jest stanowisko INFARMA w sprawie koniecznych reform w służbie zdrowia?
Jako producenci leków chcemy jak najefektywniej odgrywać swoją rolę w łańcuchu usług zdrowotnych poprzez dostarczanie skutecznych terapii. Dostęp do zgodnych z najnowszą wiedzą technologii lekowych mógłby znacznie poprawić stan zdrowia Polaków. Te możliwości są zbyt słabo wykorzystywane. Szersze wprowadzenie do refundacji leków z udowodnioną wartością kliniczną pozwoliłoby uzyskać dużo lepsze wyniki zdrowotne niż mamy obecnie. I, co więcej, jest to bardziej...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: