Dwie dekady paliwowego koncernu na giełdzie. Od debiutu giełdowego PKN ORLEN wyemitował łącznie 427,7 mln akcji

26 listopada 1999 roku nastąpiło pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki PKN ORLEN, utworzonej z połączenia Petrochemii Płock i Centrali Produktów Naftowych. To obecnie największa firma w kraju.

20 lat temu do obrotu na parkiecie trafiło 45 proc. akcji ORLENU, z tego ok. 15 proc. stanowiły walory bezpłatnie przyznane jego pracownikom na podstawie ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Warto przypomnieć, że pierwsza publiczna oferta sprzedaży spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Zapisy na akcje koncernu zostały zredukowane o ponad 93 proc. w transzy inwestorów indywidualnych.
O tym, jak znacząca jest to spółka, świadczy jej wartość rynkowa. Wyceniana jeszcze pod koniec 2014 r. na 19 mld zł, sięga obecnie 43,75 mld zł! Firma od debiutu giełdowego wyemitowała 427,7 mln akcji. Pod względem wartości giełdowej wyprzedza takich krajowych gigantów jak PGNiG, PZU, PGE Polska Grupa Energetyczna czy KGHM Polska Miedź.
W 2000 r., krótko po inauguracji na giełdzie, w PKN ORLEN przeprowadzony został drugi etap prywatyzacji. W drugiej ofercie publicznej do sprzedaży trafiło 109,25 mln akcji. Mimo ówcześnie nie najlepszej koniunktury giełdowej oferta ponownie cieszyła się dużą popularnością. Skala redukcji zleceń w transzy detalicznej wyniosła ok. 95 proc. Świadczyło to o dużym zaufaniu, jakim inwestorzy i akcjonariusze obdarzyli ORLEN. Zakończenie drugiego etapu jego prywatyzacji zasadniczo zmieniło strukturę akcjonariatu firmy. Ilość akcji w wolnym obrocie giełdowym wzrosła do 71,56 proc., natomiast Nafta Polska wraz ze Skarbem Państwa zachowały odpowiednio 18,06 i 10,38 proc. akcji.

Współcześnie
Obecnie do Skarbu Państwa, który jest największym udziałowcem koncernu, należy 27,52 proc. jego akcji. Ponadto wśród największych udziałowców PKN ORLEN znajdują się: Nationale-Nederlanden OFE (7,61 proc.), Aviva OFE Aviva Santander...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: