Więcej nowoczesnej infrastruktury z inicjatywy BGK. Miliardowe inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej z udziałem Funduszu Trójmorza

– Fundusz Trójmorza koncentruje się na trzech priorytetowych obszarach inwestycyjnych: infrastrukturze transportowej, energetycznej i cyfrowej – powiedziała w wywiadzie dla „GP” Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Inicjatywy Trójmorza, która została powołana przez prezydentów Polski i Chorwacji we współpracy z prezydentami pozostałych 10. państw regionu. Regionu, który stoi przed trudnym zadaniem likwidacji ogromnej luki infrastrukturalnej względem krajów Europy Zachodniej.

Konieczne pobudzenie kapitału prywatnego
Jednak, zwraca uwagę Daszyńska-Muzyczka, „do realizacji ambitnych celów Inicjatywy Trójmorza konieczne jest (…) pobudzenie kapitału prywatnego. BGK wspólnie z innymi bankami rozwoju krajów Trójmorza zainicjował stworzenie międzynarodowego funduszu inwestycyjnego – Funduszu Trójmorza, który uzupełni w realizacji tych projektów środki publiczne i unijne, ale na zasadach komercyjnych. Akt założycielski Funduszu podpisaliśmy w maju 2019 r. w Luksemburgu”.
Celem funduszu jest rozwój infrastruktury w osi północ–południe w regionie Trójmorza. Fundusz ma charakter komercyjny, a nie polityczny. Zajmuje się realizacją tylko dochodowych inwestycji, przynoszących zysk dla inwestorów. Jego powołanie zainicjował BGK, polski bank rozwoju. Fundusz będzie wspierał inwestycje w regionie i w Polsce, które przez lata nie mogły doczekać się realizacji z powodu braku źródła finansowania. Dzięki temu przedsięwzięcia te, ponadnarodowe, o charakterze prorozwojowym – ważne dla całego regionu, jaki dla naszego kraju – będą mogły ruszyć.
Warto zdać sobie sprawę z potencjału gospodarczego krajów tego regionu. Według szacunków Raportu SpotData z 2019 r. „Perspektywy dla inwestycji infrastrukturalnych w Trójmorzu” obszar Trójmorza tworzą kraje, które łącznie notują wyższy wzrost gospodarczy niż rynki rozwinięte (co jest typową cechą rynków...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: