PKN Orlen wspiera polską kulturę i tradycję

Największe narodowe przedsiębiorstwa, takie jak PKN Orlen, w sposób szczególny zaangażowane są w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym obszarze ten jeden z polskich czempionów realizuje szereg ważnych i potrzebnych działań.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (z j. ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w polskich warunkach ma w praktyce stosunkowo krótką historię, sięgającą czasów powrotu do zasad gospodarki wolnorynkowej po 1989 roku, , choć w pojedynczych przypadkach była znana i praktykowana w okresie międzywojennym i dawniej.

W CSR przodują najwięksi
Działania na rzecz otoczenia społecznego w naszym kraju obecnie dotyczą zwłaszcza największych przedsiębiorstw, w tym PKN Orlen. To oczywiste. Prowadząc działalność na dużą skalę firmy takie jak Orlen zatrudniają odpowiednio wyszkoloną w realizowaniu takiej działalności kadrę. Jak czytamy na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, „najbardziej rozpowszechnione zasady CSR są wśród dużych, często międzynarodowych korporacji, do których najszybciej docierają i na bieżąco wdrażane są światowe trendy w zarządzaniu. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach na temat działalności społecznej polskich przedsiębiorstw: przodują tu wielkie koncerny i korporacje, a tylko niewielka część średnich i małych firm angażuje się w działania społeczne”. Przebijają się one do powszechnej świadomości, zwłaszcza jeśli dotyczą pracowników dużych firm oraz zamieszkujących blisko ich siedzib lokalnych społeczności. Największe firmy są wręcz zobligowane nie tylko do osiągania sukcesów rynkowych/finansowych, ale też powinny dbać o otoczenie, w którym działają, z którego się wywodzą.
W tym kontekście wyróżnia się działalność PKN Orlen. realizującego szereg projektów związanych z inicjatywami na rzecz zachowania polskiej historii, tradycji i dziedzictwa narodowego. Orlen na swoją...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: