Obława Augustowska - Jak kamień w wodę

Dopiero niedawno Centralne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Moskwie na wniosek stowarzyszenia Memoriał ujawniło dwa szyfrogramy szefa Smiersza gen. Wiktora Abakumowa do szefa NKWD Ławrientija Berii z lipca 1945 r., potwierdzające tragiczny los ujętych w czasie Obławy Augustowskiej żołnierzy i współpracowników polskiego podziemia niepodległościowego. Wstrząsające dokumenty na temat tej zbrodni pozyskał w Rosji Instytut Pamięci Narodowej.

Dokumenty zbrodni

Materiały nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do charakteru działań
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: