Obowiązek „Żelaznego”

Zdzisław Badocha urodził się 22 marca 1923 r. w Zagórzu (dziś dzielnica Sosnowca), w rodzinie Wandy i Romana Badochów, podoficera KOP, później żołnierza II Korpusu i kapitana PSZ na Zachodzie. Pierwsze lata życia spędził w rodzinnym mieście. W związku ze służbą ojca w KOP rodzina Badochów przeniosła się do Święcian (województwo wileńskie). Zdzisław ukończył Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Starych Święcianach. Tamtejsi nauczyciele przekazywali uczniom nie tylko wiedzę, ale także starali się kształtować w nich postawy patriotyczne i obywatelskie. W podobnej atmosferze wychowywany był sam Zdzisław Badocha w domu rodzinnym. Ojciec i matka od najmłodszych lat przekazywali swoim dzieciom najważniejsze wartości. Mając 13 lat, Zdzisław wstąpił w szeregi ZHP, do drużyny im. B. Głowackiego w Nowych Święcianach, podległej Komendzie Wileńskiej Chorągwi Harcerzy.

Podziemie

Po wybuchu wojny związał się z konspiracją. Od czerwca 1942 r. znalazł się w szeregach Armii Krajowej, był członkiem 23. Ośrodka Dywersyjnego Ignalino-Nowe Święciany. Zdekonspirowany podczas jednej z akcji, od maja 1944 r. przeszedł do partyzantki, gdzie trafił w szeregi 5. Brygady Wileńskiej AK, do plutonu sierż. Mieczysława Kitkiewicza „Kitka”. Po walkach o wyzwolenie Wilna, 6 lipca 1944 r. razem z 5. Brygadą przedostał się do Puszczy Grodzieńskiej, gdzie 23 lipca 1944 r. został otoczony przez Sowietów w okolicach Porzecza. Mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka upozorował poddanie Brygady, dzięki czemu udało mu się rozproszyć oddział i w małych grupach skierować żołnierzy w kierunku Puszczy Augustowskiej. Na początku sierpnia 1944 r. mjr. Szendzielarzowi udało się dotrzeć w okolice Białegostoku, gdzie nawiązał kontakt z Komendą Białostockiego Okręgu AK. Oddział, w którym przedzierał się z Wileńszczyzny „Żelazny”, także dotarł w rejon Białegostoku, jednak został tam rozbrojony, a partyzanci wcieleni do 4. Pułku Zapasowego WP w Dojlidach. W październiku 1944 r....
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: