Naszym zyskiem jest rozwój kraju. Rozmowa z Przemysławem Cieszyńskim, członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK może zaproponować ofertę dla praktycznie wszystkich segmentów polskiej gospodarki. Przy czym bardzo bliski naszemu sercu jest segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wynika to z faktu, że jest on w absolutnej większości polski. Jeśli tego typu firmy się rozwijają, akumulują kapitał, to rośnie właśnie wartość polskiego kapitału.

Jaką ofertę BGK ma dla małych i średnich przedsiębiorstw?
Możemy zaproponować ofertę dla praktycznie wszystkich segmentów polskiej gospodarki. Przy czym bardzo bliski naszemu sercu jest segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wynika to z faktu, że jest on w większości polski. Jeśli tego typu firmy się rozwijają, akumulują kapitał, to rośnie wartość polskiego kapitału. Proponujemy w naszej ofercie dla MŚP gwarancje de minimis, które ułatwiają małym i średnim firmom zdobywać finansowanie w bankach. Ponadto udostępniamy również pożyczki unijne z regionalnych programów operacyjnych (RPO). Współpracujemy z 15 samorządami wojewódzkimi przy dystrybucji pożyczek, jak również – choć w mniejszym stopniu – innych instrumentów.
Mogą to być np. poręczenia lub wejścia kapitałowe. Poza tym prowadzimy program „Kredyt na innowacje technologiczne”. Jest to wsparcie w spłacie kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

Jakie są dotychczasowe rezultaty pomocy BGK tego typu?
Łącznie udzieliliśmy ponad 11 tys. takich wsparć na łączną kwotę 2 mld zł począwszy od 2017 r., a więc w stosunkowo niedługim czasie. Wsparcie udzielane za pośrednictwem BGK ze środków europejskich będzie  trwało do końca 2023 r. Potem będziemy jeszcze w sposób pasywny zarządzać tym portfelem, tj. monitorować spłaty, pilnować, by te instrumenty zwrotne rzeczywiście były zwrotne. Dodam, że oferujemy wiele rodzajów produktów dla MŚP poprzez 15 RPO.

Co je wyróżnia?
Po pierwsze niezwykle preferencyjne oprocentowanie – bywa, że nawet poniżej 1 proc. w...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: