Rozbudowa Portu Zewnętrznego w Gdyni z poparciem Sejmu. Projekt budowy obiektu szansą na rozwój regionu

Niedawno przegłosowane przez sejm ustawy są niezwykle ważne dla polskiej gospodarki morskiej, regionu oraz miasta Gdynia. Dynamika wzrostu przeładunków w polskich portach morskich jednoznacznie pokazuje, że należy inwestować w rozwój infrastruktury.

W Porcie Gdynia odnotowano wzrost skonteneryzowanych przeładunków na poziomie 14 proc. w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Brak wolnych terenów dla dalszego rozwoju portu stał się olbrzymim problemem, dlatego Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zdecydował o realizacji zadania na miarę dokonań inżyniera Tadeusza Wendy, budowniczego gdyńskiego portu w latach 20. XX w. Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, ma powstać głębokowodny Port Zewnętrzny, wychodzący ponad obecny falochron ochronny, zwiększając powierzchnię portu o 180 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.
Projekt budowy obiektu wychodzącego w morze jest jedyną szansą nie tylko na dynamiczny rozwój portu, ale także na utrzymanie jego zdolności konkurencyjnej oraz wysokiej pozycji na rynku usług portowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Skróci się czas rozładunku i załadunku towarów
Rozwój portów jest nieodłącznie związany z infrastrukturą drogową i kolejową na i przy terenach portowych. 24 czerwca doszło do zawarcia umowy wartej 1,5 mld zł na projekt „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia”, z czego 600 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Dzięki jednej z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego polskie porty będą w stanie zwiększyć swój potencjał dzięki obsłudze znacznie dłuższych pociągów. Czas rozładunków i załadunków skróci się od kilku do kilkudziesięciu minut. Jednocześnie wzrośnie konkurencyjność portów ze względu na zwiększoną liczbę przyjmowanych i odprawianych ładunków. Kolej zyska na atrakcyjności względem innych środków transportu, a gospodarka kraju będzie rozwijać się...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: