Zaangażowanie społeczne ORLEN. Kampania #DobryKierowca i program „ORLEN dla Strażaków”

Kierunek Odpowiedzialność
Dla PKN ORLEN hasło społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przekłada się na wielorakie działania, które będąc z pozoru odległe od bieżącej działalności biznesowej koncernu, prowadzone są systematycznie od początku jego istnienia i to z dobrym skutkiem. Dla PKN ORLEN społeczna odpowiedzialność oznacza budowanie wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych, w oparciu o zrównoważony rozwój oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

Tak szerokie podejście wymaga od firmy działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach aktywności. PKN ORLEN nie ogranicza się do
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: