Zaangażowanie społeczne ORLEN. Kampania #DobryKierowca i program „ORLEN dla Strażaków”

Kierunek Odpowiedzialność
Dla PKN ORLEN hasło społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przekłada się na wielorakie działania, które będąc z pozoru odległe od bieżącej działalności biznesowej koncernu, prowadzone są systematycznie od początku jego istnienia i to z dobrym skutkiem. Dla PKN ORLEN społeczna odpowiedzialność oznacza budowanie wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych, w oparciu o zrównoważony rozwój oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.

Tak szerokie podejście wymaga od firmy działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach aktywności. PKN ORLEN nie ogranicza się do działalności dobroczynnej i sponsoringu. Koncern realizuje projekty związane z edukowaniem oraz inspirowaniem interesariuszy do odpowiedzialności. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, nie zapomina o ich rozwoju. Buduje relacje w oparciu o szacunek, będąc otwartym na potrzeby klientów i traktując kontrahentów po partnersku.

Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza strategia CSR spójna ze strategią biznesową ORLEN. Od 2019 roku wdrażamy „Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, w której wyznaczyliśmy obszary naszej odpowiedzialności: społeczeństwo, środowisko, pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi. Ponadto w 2019 roku skupiamy się na realizacji projektów w trzech obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo, zdrowie, ochrona środowiska.

Fundacja ORLEN
Społeczną misję PKN ORLEN realizuje powołana w 2001 roku Fundacja ORLEN. Ważnym obszarem działań Fundacji jest zapewnianie wszechstronnej pomocy wychowankom i opiekunom Rodzinnych Domów Dziecka. Fundacja realizuje ten cel fundując stypendia, wyjazdy wakacyjne i w czasie ferii, finansując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację, oferując wsparcie w codziennych wyzwaniach. Aktualnie otacza opieką blisko 300 placówek.
Obok działań mających na celów...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: