Bezpieczeństwo w sektorze energetycznym. Informatyzacja i kablowanie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski

W czasie odbywającej się podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy debaty „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury energetycznej” dyskutowano nt. bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, m.in. w kontekście produkcji dostaw i dystrybucji energii elektrycznej. Jej uczestnicy poruszali m.in. temat postulowanych zmian w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, tj. służącej do produkcji, przesyłania, zarządzania i...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: