Cel to rozwój krajowych przedsiębiorstw . Restrukturyzacja, wsparcie i pomoc w doprowadzeniu do rentowności firmy

Przewozy Regionalne odzyskały rentowność, modernizują tabor i od 3 lat przynoszą zyski. Spółka od zeszłego roku podnosi również wynagrodzenia pracownikom, co częściowo konsumuje ten osiągany zysk, ale to bardzo dobrze, bo po to między innymi został wypracowany, żeby można się było z pracownikami nim podzielić – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Rozmawia Waldemar Grzegorczyk

*ARP została powołana prawie 30 lat temu w celu restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych. . Na czym polega Wasza pomoc?
Rolą ARP S.A. było i jest dbanie o to, żeby nie dochodziło do utraty zasobów, majątku i miejsc pracy. To ostatnie było szczególnie ważne pod koniec ubiegłego i na początku XXI wieku, kiedy bezrobocie było bardzo wysokie i trzeba było łagodzić skutki zmian gospodarczych. Agencja Rozwoju Przemysłu brała  znaczący udział w prywatyzacji przedsiębiorstw. Uczestniczyliśmy w przemianach branży stoczniowej,branży hutniczej, na różnych etapach i z różnym skutkiem. Obecny okres rządów „dobrej zmiany” rzeczywiście spowodował dobrą zmianę w postaci odejścia od działań typowo prywatyzacyjnych czy takiej – nazwijmy to – formalnej restrukturyzacji, która polegała po prostu na grupowych zwolnieniach , czy wyprzedawaniu nieruchomości. Dzisiaj restrukturyzacja polega głównie na działaniach rozwojowych. Ich celem jest wzmocnienie przedsiębiorstw, które są w naszym portfelu czy szerzej – w naszym zasięgu, głównie poprzez pomoc finansową, pożyczki.  oraz inwestowanie kapitałowe czy aktywny nadzór właścicielski. Kiedyś ARP angażowała się kapitałowo także w podmioty prywatne.  , ale dziś jest to przede wszystkim domena Polskiego Funduszu Rozwoju czy licznych prywatnych funduszy private equity (rodzaj inwestycji kapitałowych stanowiących zewnętrzne źródło finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego – przyp. red.)

*Czyli sytuacja się zmieniła i o ile kiedyś wkraczaliście, gdy jakaś...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: