Cel to rozwój krajowych przedsiębiorstw . Restrukturyzacja, wsparcie i pomoc w doprowadzeniu do rentowności firmy

Przewozy Regionalne odzyskały rentowność, modernizują tabor i od 3 lat przynoszą zyski. Spółka od zeszłego roku podnosi również wynagrodzenia pracownikom, co częściowo konsumuje ten osiągany zysk, ale to bardzo dobrze, bo po to między innymi został wypracowany, żeby można się było z pracownikami nim podzielić – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Rozmawia Waldemar Grzegorczyk

*ARP została powołana prawie 30 lat temu w celu restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych. . Na czym polega Wasza pomoc?
Rolą ARP S.A. było i jest dbanie o to, żeby nie dochodziło do utraty zasobów, majątku i miejsc pracy. To ostatnie
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: