FAKTUROWANIE CORAZ PROSTSZE – PEF POMOŻE PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W kwietniu br. wprowadzony został obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień powyżej 30 tys. euro. Od sierpnia 2019 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zamówień. Dzięki temu, że stworzono Platformę Elektronicznego Fakturowania, będzie to wygodne oraz znacznie ułatwi i przyspieszy pracę – PEF jest bowiem kompletnym narzędziem, które pozwala na wystawianie, przesyłanie i odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Stworzenie PEF-u najbardziej wpływa jednak na funkcjonowanie sektora administracji publicznej. Aby w pełni zrozumieć jaki wpływ ma PEF na funkcjonowanie administracji publicznej i codzienne życie jej pracowników, poprosiliśmy o komentarz osobę zaangażowaną w realizację projektu – Dominika Wójcickiego, dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Dyrektywa UE narzuciła podmiotom publicznym, realizującym zamówienia publiczne, obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Jak przekłada się to na realizację zamówień publicznych?
Dyrektywa to jedno, a realna potrzeba stworzenia kompletnego narzędzia to drugie. Owszem, dyrektywa stała się bodźcem do pracy i działania, jednak pomysł stworzenia narzędzia, które ułatwi pracę wszystkim, narodził się dużo wcześniej. PEF pozwala na wystawianie, przesyłanie i odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w formacie XML. Obie strony pracujące przy konkretnym zamówieniu korzystają z tej samej platformy, co znacznie wpływa na szybkość przepływu dokumentacji. Nie ma także problemu z archiwizacją dokumentów, wszystko jest „pod ręką” – w jednym panelu. Jest to duże ułatwienie dla pracowników administracji publicznej, którzy do tej pory znaczną ilość czasu poświęcali na katalogowanie i realizację procesu przesyłania i odbierania dokumentów. Należy także zaznaczyć, że zamówienia publiczne w znaczącej większości realizowane są właśnie przez...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: