Plan na emeryturę. Możemy łatwo obliczyć ile oszczędności możemy zgromadzić w PPK

Już od 1 lipca br. wystartują Pracownicze Plany Kapitałowe – powszechny program oszczędzania na cele emerytalne. W zależności od wielkości firmy start PPK rozpocznie się w już w tym roku (co najmniej 250 zatrudnionych osób), 2020 r., lub – w przypadku najmniejszych oraz jednostek sektora finansów publicznych – od 1 stycznia 2021 r.

PPK to odpowiedź państwa na potrzeby społeczne. Według prognoz wysokość emerytur osób kończących karierę zawodową za 20–30 lat będzie wynosić zaledwie około 30–40% ostatniego wynagrodzenia brutto. Bez dodatkowych oszczędności pobierający świadczenia emerytalne będą uzależnieni od wsparcia rodziny, pomocy socjalnej państwa lub zmuszeni do dalszej pracy. PPK to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który pozwoli  uzupełnić wysokość emerytur ZUS-owskich, ale też odłożyć na tzw. „czarną godzinę”. Składać się będą nań wpłaty samych pracowników, ich pracodawców oraz państwa. Im dłużej będzie  gromadzony kapitał (i im wyższe będą wpłaty), tym większa będzie kwota wypłaty z PPK po osiągnięciu 60. roku życia..

Kalkulator PPK
Polski Fundusz Rozwoju przygotował tzw. kalkulator PPK. Dzięki temu prostemu narzędziu dowiemy się, ile do naszej wpłaty do PPK dorzuci nasz pracodawca i państwo oraz jaki kapitał możemy  zebrać uczestnicząc w PPK. Kalkulator jest dostępny na oficjalnej stronie PPK: www.mojePPK.pl.

Jak działa kalkulator PPK?
Kalkulator powstał w oparciu o wytyczne ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z 4 października 2018 r. By ustalić wysokość kapitału, jaki możemy zebrać w ramach PPK, wystarczy podać tylko te informacje, które są niezbędne do poprawnych obliczeń: wiek przystąpienia do programu, wysokość wynagrodzenia brutto oraz preferowaną wysokość wpłat (z uwzględnieniem wpłaty podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy). Oprócz tego kalkulator poprosi o określenie, w jakim wieku chcemy zakończyć...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: