Na marginesie życia. Pomoc franciszkanów i wsparcie z Polski

Przed wiekami w tym rejonie Ameryki Południowej istniały redukcje jezuickie, w których zakonnicy chcieli stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo z Indianami Guarani. Dziś po misjach jezuickich pozostały tylko ruiny. A Indian Guarani mieszkających dziś na marginesie życia wspierają i ewangelizują polscy franciszkanie.

Próby stworzenia przez jezuitów społeczeństwa sprawiedliwego ukazał przed laty film „Misja” Rolanda Joffé z Robertem De Niro, który grał rolę nawróconego łowcy Indian Guarani. Piękna muzyka stworzona do filmu przez Ennio Morricone, malownicze zdjęcia przy wodospadzie Iguazu pasują do łagodnego i przyjaznego usposobienia Indian Guarani. Film oddaje także idylliczny klimat jezuickich redukcji – w kontraście do terroru, jaki Indianom zgotowali konkwistadorzy.

Tworzenie namiastki raju na ziemi
Jezuitom udało się stworzyć 30 redukcji w rejonie dzisiejszej północnej Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. W przeciwieństwie do konkwistadorów hiszpańskich czy portugalskich, zakonnicy traktowali Guaranów jako ludzi wolnych. W redukcjach – które stawały się miasteczkami liczącymi do kilku tysięcy mieszkańców – respektowano wszelkie prawa Indian, którymi cieszyli się poddani króla w koloniach. Jezuici szanowali także kulturę i mentalność Guaranów. Dlatego Indianie chętnie osiedlali się w redukcjach, gdzie nie byli wyzyskiwani jak u kolonizatorów. Hiszpanie początkowo traktowali ich jak niewolników, potem wykorzystywali jako chłopów pańszczyźnianych w ramach systemu encomienda.
Redukcje były tworzone według geometrycznego planu rzymskiej zabudowy. Z centralnym placem, przy którym stał kościół. Wokół były budynki mieszkalne, szkoła, warsztaty rzemieślnicze. Jezuita, który tworzył redukcje, ojciec Antonio Ruiz de Montoya, pisał: „Indianie mają być ludźmi wolnymi. Wartościowymi obywatelami, poddanymi króla, z tego tytułu cieszącymi się wszelkimi należnymi im prawami, dopiero w ten sposób i na takiej podstawie...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: