W konfrontacji z ateizmem jest tylko jedna skuteczna metoda. Pismo Święte, chrześcijaństwo, walka z ateizmem

Ateizm coraz wyraźniej pokazuje swoją prawdziwą twarz, a mianowicie chce być „misyjny”. Z tego względu jest zaborczy, nie znosi wierzących, którzy żyją obok, i chce ich odwieść od wiary – mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureat watykańskiej Nagrody Ratzingera (2014). Rozmawia Jakub Augustyn Maciejewski


Funkcjonuje stereotyp, że Bóg w Starym Testamencie jest okrutny, a w Nowym – miłosierny.

To stereotyp, którego trzeba się pozbyć. Stary i Nowy Testament odzwierciedlają dwa etapy historii zbawienia, której głównym bohaterem jest Bóg. W Starym i
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: