Szczęśliwego nowego roku podatkowego!

Ministerstwo Finansów tradycyjnie dba o interesy doradców podatkowych, hurtowo zmieniając przepisy podatkowe. Tak było w mijającym 2018 i tak zapewne będzie również w 2019 roku. Jako doradca podatkowy doceniam te działania, gdyż powodują one zwiększenie dobrobytu doradców podatkowych. Niestety z perspektywy przedsiębiorców sytuacja jest już zdecydowanie mniej optymistyczna.

Dla większości przedsiębiorców stabilność i przewidywalność systemu podatkowego jest kluczową kwestią. Badania wskazują, że dla wielu podatników jest to ważniejsze niż wysokość samej stawki podatku. Oczywiście nasz system podatkowy wymaga nadal poważnych reform. Ale wprowadzenie zmian np. w samym podatku PIT w drodze dwunastu (sic!) odrębnych aktów prawnych, nowelizujących przepisy o tym podatku od 1 stycznia 2019 roku, wskazuje na skalę problemu.  Zapewne jest niewielu przedsiębiorców, którzy są w stanie śledzić zmiany w przepisach i odpowiednio modyfikować zasady swojej działalności tak, aby prawo podatkowe było w pełni przestrzegane. Również profesjonalistom zajmującym się obsługą podatkową podatników jest coraz trudniej.

Do tego 1 stycznia na część podatników został nałożony obowiązek raportowania schematów podatkowych. Podatnicy, którzy nie stosują agresywnej optymalizacji podatkowej, mogliby uznać, że sprawa ich nie dotyczy. Tymczasem zgodnie ze wstępnymi deklaracjami płynącymi ze strony Ministerstwa Finansów wygląda na to, że raportowaniu podlega np. przyspieszona amortyzacja, korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej czy innych ulg przewidzianych przepisami prawa podatkowego. Trudno odgadnąć, w jakim celu Ministerstwo Finansów potrzebuje informacji o takich „schematach podatkowych”, ale brak posiadania wewnętrznej procedury identyfikowania w przedsiębiorstwie „schematów podatkowych” wiąże się z karą w wysokości do 2 mln zł, a dodatkowo w przypadku stwierdzenia, iż podatnik uchybił obowiązkowi raportowania – kolejną grzywną do 10 mln zł. Do tego...
[pozostało do przeczytania 53% tekstu]
Dostęp do artykułów: