Wschód w przebudowie. Miasta korzystają z dofinansowania dla poprawy komunikacji

Pięć wojewódzkich miast Polski wschodniej stawia na poprawę infrastruktury komunikacyjnej w obrębie aglomeracji. W realizacji celu pomaga finansowe wsparcie dla projektów, które sięga do 85 proc. wydatków.

Dofinansowanie otrzymują inwestycje, które zakładają zakup niskoemisyjnego, ekologicznego taboru oraz wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.

Nowe plany transportowe realizują: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów. Po ich zakończeniu skróci się czas podróży komunikacją miejską: autobusową, trolejbusową, tramwajową, ruch w centrum stanie się bardziej płynny, zintegrowane zostaną ekologiczne formy transportu oraz powiązany zostanie transport publiczny z komunikacją pieszą, rowerową i samochodową. Pojazdy muszą oczywiście być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną też nowe połączenia – tam, gdzie ich dotąd nie było.

Poprzez rozwój transportu miejskiego zwiększy się dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych dla podróżnych. Poprawi się też komunikacja z siecią dróg krajowych, dzięki czemu miasta zyskają jako istotne rynki pracy. Poza tym wsparcie finansowe projektów przyczyni się również do podniesienia konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości w makroregionie.

Miasta chcą zbudować bądź przebudować drogi krajowe lub wojewódzkie. Dla przykładu jedną z ukończonych już budów jest nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (droga krajowa nr 73) do ronda Czwartaków. Inwestycja kosztowała blisko 44 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło 34,4 mln zł. W efekcie trasa i czas przejazdu skróciły się, a dzięki temu zmniejszyło się zużycie paliw i emisja gazów cieplarnianych. Podobny efekt osiągnąć chce Lublin m.in. kupując 15 sztuk trolejbusów i dobudowując brakującą trakcję. Aby ułatwić życie pasażerom, miasto postanowiło...
[pozostało do przeczytania 26% tekstu]
Dostęp do artykułów: