Dokąd zmierza medycyna akademicka w Polsce? Perspektywy dla młodych lekarzy

Medycyna akademicka, czyli ta praktykowana i nauczana na uczelniach medycznych, w każdym kraju jest wyznacznikiem jakości kształcenia oraz kreuje standardy postępowania. To na uniwersytetach medycznych badane są nowe leki, oceniane nowe technologie medyczne.

Uniwersytet jest wymarzonym miejscem pracy dla młodego lekarza, bo tu uczy się najwięcej, poznaje nowości w medycynie, rozwija swój kunszt. Tu ma możliwość współpracy z koleżankami i kolegami z innych specjalności. Najważniejszą częścią tego typu placówki jest szpital, bowiem bez zaplecza klinicznego nie jest ona w stanie funkcjonować. Do niedawna uniwersytet medyczny był w Polsce wymarzonym miejscem pracy i nauki dla młodych lekarzy, tu poznawali swoich mistrzów, tu leczyli najciężej chorych. Ta sytuacja w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmierza systematycznie w złym kierunku. Kształcimy coraz więcej studentów, leczymy coraz więcej chorych, a warunki pracy w szpitalach uniwersyteckich są coraz gorsze. Szpitale te są zadłużone, nie otrzymują nowego sprzętu, odchodzą z nich lekarze. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest kilka. Pierwsza i najważniejsza z nich to brak dobrych uregulowań prawnych umożliwiających współfinansowanie Szpitali Uniwersyteckich przez samorząd. Szpital uniwersytecki może otrzymywać pieniądze wyłącznie z Ministerstwa Zdrowia, za pośrednictwem uniwersytetu. Te fundusze są zdecydowanie niższe niż samorządowe. Szpitale samorządowe są regularnie oddłużane, a uniwersyteckie nie. Pensje personelu medycznego w szpitalach samorządowych są niekiedy kilkakrotnie wyższe niż w uniwersyteckich. Sprzęt niejednokrotnie lepszy o kilka klas. Ostatnio wiele mówi się w Polsce o chirurgii robotycznej, na potrzeby której kupowane są roboty. W naszym przypadku kupują je szpitale samorządowe, a nie uniwersyteckie.

Niestety, to wszystko przyczynia się do zwalniania się lekarzy, pielęgniarek i innego personelu ze szpitali uniwersyteckich. Przez kilka najbliższych lat nie...
[pozostało do przeczytania 33% tekstu]
Dostęp do artykułów: