Trupy z szafy SN wciąż wypadają. PZPR, TPPR i ZSMP, czyli kuźnie kadr sądowych

Wskazano już wśród sędziów Sądu Najwyższego byłych tajnych współpracowników, ludzi bezpieki systemu komunistycznego, a mimo to wciąż „obrońcy demokracji” powielają frazę, że w Sądzie Najwyższym dawno już nie ma ludzi związanych z minionym systemem. Dlatego przedstawiamy dziś kolejnych: małżeństwo Jacka i Beaty Gudowskich, sędziów SN, którzy w komunizmie należeli do TPPR i PZPR, sędziego z PZPR Krzysztofa Cesarza, którego ojciec walczył z „bandami”, czy sędziego Andrzeja Stępkę z aktywu ZSMP.


Sędzia Beata Gudowska w latach 70. pracowała intensywnie, bo łączyła orzekanie z udzielaniem się w PZPR i Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jakby tego było mało, należała też do kontrolowanej przez prawników z wierchuszki MSW i LWP organizacji Zrzeszenie Prawników Polskich. Gudowska orzekała w PRL w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.
Jej ojciec Jacek Albrecht był kierownikiem działu w lokalnych organach ówczesnej władzy – w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Później pracował też w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Zaszczepić sowiecki model sądownictwa
Mąż sędzi, również sędzia SN, uznawany za luminarza prawa, prof. Jacek Gudowski, pod koniec lat 70. był przewodniczącym Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Bochni. Później powołano go na podobną funkcję w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie. Wreszcie pod koniec PRL został sędzią wizytatorem w krakowskim sądzie wojewódzkim. Był wieloletnim członkiem PZPR i tkwił w partii nawet po wyborach do Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989 r. Razem z żoną był nie tylko niezawisłym partyjnym sędzią, ale i działaczem TPPR.
Organizacja ta była istotnym narzędziem prosowieckiej propagandy, a jej działacze stawali się postaciami wpływowymi. „TPPR, działając pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako jedno z ogniw Frontu Jedności Narodu, realizuje ogólnonarodową ideę polsko-radzieckiego...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: