Czy nadchodzi koniec Watykanu? Ostatni pontyfikat, a po nim...

Z Marcinem Wolskim o jego najnowszej powieści „Ostatnie konklawe”, kryzysie papiestwa i literaturze political fiction rozmawia Magdalena Piejko.


Powraca Pan do tematyki jednej ze swoich pierwszych powieści z 1988 roku „Agent dołu”, do spraw ostatecznych. Co Pana wciąż pociąga w tych historiach?

Tematyka stosunków między niebem i ziemią oraz obecność diabła w tej relacji nurtowała mnie od dzieciństwa, od czasu, kiedy w starej encyklopedii Orgelbranda znalazłem listę św. Malachiasza [zawiera 112 krótkich łacińskich opisów wszystkich mających nadejść papieży – przyp. red.]. Wtedy według niej było tylko pięciu papieży do końca
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: