Niemcy tęsknią za marką

Coraz więcej Niemców zdaje sobie sprawę, że wprowadzanie dziesięć lat temu wspólnej waluty było błędem, a politycy okazali się zbyt łatwowierni. Coraz częściej tego samego zdania są niemieckie media. Niemiecki dziennik „Die Welt” podaje dziesięć powodów, dla których nie powinno się wprowadzać wspólnej waluty. Punkt pierwszy to brak od samego początku instytucjonalnych ustaleń, kto będzie i w jakich częściach w razie (podobnego jaki mamy dzisiaj) kryzysu ponosił jego koszty. Drugi to całkowity brak społecznej jedności europejskiej (lub inaczej unijnej). Jak twierdzi niemiecka gazeta, jedynym momentem łączącym raz w roku interesy wszystkich jest festiwal Eurowizji, gdzie wspólnie ponad pół Europy zasiada jednocześnie przed telewizorem. Poza tym Unia Europejska nie ma nic wspólnego – ani wspólnej gazety, ani wspólnego programu radiowego czy telewizyjnego, więc nie mamy wciąż wspólnej europejskiej opinii publicznej. Trzeci powód to brak jednolitego europejskiego języka, co od początku powodowało kłopoty w szybkim i rzetelnym porozumieniu. Czwarty to brak wprowadzenia odpowiedniej kontroli poszczególnych państw. Zadłużenie Grecji pokazało dobitnie – donosi niemiecki „Die Welt” – że słuszne jest niemieckie przysłowie: „Vertrauen ist gut, aber Kontrolle besser” (zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza). Piąty punkt to lekceważenie mniejszych krajów w strefie euro i zwracanie uwagi na to, co dzieje się jedynie w kręgach tak zwanej wielkiej czwórki eurolandu – czyli Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. A jak pokazał ostatni przykład, to taki maluch jak Grecja także może wywrócić UE do góry nogami. Sześć – to brak w Europie prawdziwej wolnej strefy handlowej, a w Unii to ciągły brak prawdziwej wspólnoty gospodarczej. Punkt siódmy to ciągle istniejący problem występowania ogrom-nych różnic mentalno-kulturowych w poszczególnych krajach, które w konsekwencji musiały doprowadzić do nieporozumień. Ponadto nie udało się zmusić poszczególnych rządów do ograniczenia egoizmu...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: