Kanty okrągłego polsko-niemieckiego stołu

Nazistowskie prawo obowiązuje?

Polska mniejszość oficjalnie istniała do 27 lutego 1940 r., czyli do chwili podpisania przez ówczesnego szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego III Rzeszy Hermana Goeringa rozporządzenia delegalizującego wszystkie organizacje polskie na terytorium Rzeszy i konfiskującego ich mienie. Dokument ten nie tylko pozbawił Polaków mieszkających w Niemczech statusu mniejszości narodowej, ale doprowadził także do zamykania ich w obozach koncentracyjnych, gdzie wymordowano dwa tysiące z nich. Od tego czasu niemiecka władza (wszystkie powojenne rządy) przyjęła, że polska mniejszość narodowa przestała istnieć. Na problem ten zwrócono dopiero uwagę po zdecydowanych działaniach obecnych polskich organizacji w Niemczech. Adwokat Stefan Hambura w imieniu środowisk polonijnych wystosował apel do kanclerz Angeli Merkel, aby Niemcy anulowały nazistowskie rozporządzenia. Hambura, powołując się na ekspertyzy prawne, wielokrotnie przypominał, że Polacy nadal posiadają status mniejszości narodowej.

Z jednej z tych ekspertyz (na wniosek MSZ), wykonanej przez naukowców pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Sandorskiego (UAM), prof. dr. hab. Andrzeja Saksona (Instytut Zachodni) i dr. Michała Nowosielskiego (IZ), jednoznacznie wynika, że rozporządzenie Goeringa z 1940 r. od początku było nieważne, tym samym więc mniejszość narodowa polska istnieje w Niemczech nieprzerwanie przynajmniej od 1922 r.

Ekspertyza ta dostarczyła prawnych argumentów rządowi polskiemu w negocjacjach o przyznanie Polakom mieszkającym w Niemczech statusu mniejszości narodowej. Mimo rozmów nadal jednak nie udaje się przeforsować polskiego stanowiska w tej sprawie przede wszystkim z powodu obawy przed wystąpieniami o ogromne odszkodowania, do jakich mogłoby dojść po oficjalnym uznaniu polskiej mniejszości narodowej. Dlatego już nikogo nie dziwi niekonsekwencja w wypowiedzi Christopha Bergnera, sekretarza stanu w MSW Niemiec, po nieoficjalnym...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: