Tusk próbował ale się przestraszył

Propozycje Ministerstwa Kultury, opracowane razem z KRRiTV, zmierzały do zastosowania unijnej zasady neutralności technologicznej. Zakłada ona konieczność takich samych regulacji dla dostawców usług audiowizualnych, niezależnie od technologii, w jakiej są produkowane. O ile jednak w przypadku telewizji czy radia dość łatwo określić rodzaj takiej usługi i stopień jej komercyjności, o tyle nadawcom z sieci trudno udowodnić, że nie są „dostawcami usług audiowizualnych”. Dzisiejsze strony WWW nie istnieją bez elementów graficznych, ruchomych obrazków czy filmów wideo. Nowelizacja dawała szczególne i – dodajmy – niebezpiecznie brzmiące prawa KRRiTV. Rada miała rejestrować nadawców internetowych lub według niejasnych kryteriów odmawiać ich rejestracji. Mogła karać uchylających się od rejestracji – według projektu rządowego, kwotami do 10 proc. rocznych przychodów! I choć przedstawiciele Rady oficjalnie przekonują, że nie będą interesowali się np. działalnością blogów, jedyną gwarancją jest wiara w te deklaracje i nadzieja, że przepisy prawne będą interpretowane z przychylnością dla użytkowników sieci. Wydaje się, że taka sytuacja otwiera pole do nadużyć i faktycznej cenzury internetu. Sprzyjać mogą jej również luki w prawie, zwłaszcza medialnym. Na przykład nie ma w nim żadnej definicji bloga. Co więcej, sama ustawa bardzo szeroko i nieprecyzyjnie zakreśla katalog powodów, dla których dostawca usług audiowizualnych mógłby nie uzyskać rejestracji. Mogłoby stać się tak nie tylko z powodu propagowania przez nadawcę audycji o treściach sprzecznych z prawem. Również w przypadku dyskryminacji osób niepełnosprawnych, określonej płci, rasy czy narodowości. A nawet publikowania treści… sprzecznych z polską racją stanu. Co zaś oznacza polska racja stanu dla upolitycznionej przez PO i SLD i kierowanej przez Jana Dworaka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

Po medialnej burzy wokół nowelizacji i oskarżeń o próbę cenzurowania internetu rząd Tuska wycofał się z części...
[pozostało do przeczytania 33% tekstu]
Dostęp do artykułów: