Bractwo Muzułmańskie bada zachodni grunt

Mimo to wiele zachodnich rządów wchodziło w dialog z Bractwami i wspierało je finansowo, widząc w tym szansę na ocieplenie własnego antyislamskiego wizerunku. Umożliwiły tym samym niesamowitą karierę tworzonych przez Bractwa organizacji, stwarzających pozory pokojowej i umiarkowanej alternatywy dla fundamentalistów.

Islamskie odrodzenie

Powstałe w Egipcie w 1928 r. Bractwo Muzułmańskie czerpie z islamskiej przeszłości regionu wzór i inspiracje do współczesnych działań społecznych czy politycznych. Dążąc do oddolnej islamizacji krajów arabskich, Bractwo nigdy nie stroniło od nowoczesnych metod i pojęć, zaczerpniętych z europejskich ruchów społecznych.
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: