System nieszczęść połączonych

4 zł za franka niewykluczone

Nie można zatem wykluczyć, że wkrótce wartość franka może zbliżyć się do euro, które będzie słabło. A więc 4 zł za franka szwajcarskiego w bliskiej perspektywie wcale nie jest nieprawdopodobne. Tym bardziej że w Polsce mamy swój „własny” kryzys, na razie ukryty do wyborów. Dopiero po nich dowiemy się prawdy o stanie polskich finansów publicznych. I z pewnością okaże się, że jest z nimi (i całą naszą gospodarką) gorzej, niż nam to dotychczas przedstawiano.

Druga faza kryzysu

Europa staje dziś w obliczu drugiej fazy kryzysu bankowego. Wiele banków na naszym kontynencie posiada toksyczne aktywa,
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: