Pomysł na Polskę – żadnego pomysłu

Partnerstwo do spraw nijakich

Depesze dyplomatów amerykańskich, opublikowane przez WikiLeaks, ujawniają prawdziwe oblicze prezydenta Francji. W trzy miesiące po wojnie w Gruzji Paryż dążył do ocieplenia stosunków Unii Europejskiej z Rosją, czemu sprzeciwiała się Polska, w osobie m.in. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sarkozy szantażował Polskę i Szwecję, domagając się niemal natychmiastowego wybaczenia Kremlowi napaści na Gruzję i podpisania nowego porozumienia Unii z Rosją o partnerstwie i współpracy, w czasie, gdy wojska rosyjskie bezprawnie okupowały część terytorium Gruzji. Sakrozy nie wahał się w ten sposób złamać unijnego planu pokojowego, przygotowanego przez niego właśnie, gdyż wówczas Francja sprawowała półroczną prezydencję w UE.

Promowane przez Polskę i Szwecję tzw. Partnerstwo Wschodnie na tle egoistycznych, a zarazem nieodpowiedzialnych, z punktu widzenia interesów Europy, zabiegów Berlina i Paryża wokół Kremla nie ma szans na powodzenie. Unia Europejska nie traktuje współpracy z państwami będącymi ośrodkiem zainteresowania Partnerstwa, a więc Ukrainy, Gruzji, Białorusi czy Mołdawii, jako kluczowego elementu bezpieczeństwa kontynentu. Najwyraźniej sytuacja na wschód od naszych granic wymknęła się spod kontroli i można śmiało uznać, że Partnerstwo Wschodnie w wykonaniu polskiej dyplomacji i otoczenia prezydenta Komorowskiego, a także przywództwa Szwecji, zakończy się niczym. Unia Europejska nie jest zainteresowana drażnieniem Rosji i dyktatorów Ukrainy i Białorusi. A Polski nie stać na wypracowanie takiego projektu, który uwzględniałby interesy naszego kraju i obronę uciskanych sąsiadów.

Polska nie zamierza, przynajmniej za obecnych rządów PO i PSL, wychodzić przed unijny szereg. Hucznie zapowiadane przedsięwzięcia na rzecz demokratyzacji na Ukrainie, Białorusi i Mołdawii spaliły na panewce. A Gruzję pozostawiono sobie i na pastwę Rosji. Na szczęście prezydent Saakaszwili, tak gorąco wspierany i...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: