Kwitnienie na zamówienie

Botanicy z Umec i Landskrony dowiedli również, że są w stanie, zależnie od swojej woli, aktywować gen bądź go blokować, całkowicie kontrolując czas kwitnienia buraków. Przedstawiciele Syngenty wspominają już o możliwości stworzenia modyfikowanej odmiany buraków „zimowych”, które mogłyby być sadzone jesienią, następnie rosnąć przez cały następny okres wegetacyjny bez kwitnienia, a kwitnąć dopiero w kolejnym roku.

Stworzenie „buraka zimowego” jest, zdaniem Krafta, od dłuższego czasu priorytetowym celem dla firm produkujących odmiany roślin gospodarczych. Szacuje się, że taka roślina mogłaby dać nawet 25 proc. plonów więcej, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zbiorów. Jednak próby stworzenia takiego rodzaju buraków konwencjonalnymi metodami nie przyniosły dotąd oczekiwanych rezultatów. W tej sytuacji Syngenta Seeds zamierza wniknąć w problem głębiej i sięgnąć do manipulacji genetycznych. Zorganizowane badania mają to właśnie umożliwić.

Nowo stworzona odmiana powstanie dzięki wprowadzeniu zmian genetycznych, ale nie będą one oznaczały przeniesienia „obcego” genu innego organizmu do jej DNA, lecz modyfikację funkcji istniejącego genu i nie będzie powodu uznawać jej za tzw. GMO (Genetic Modified Organism) – organizm modyfikowany genetycznie, które to organizmy wywołują duże kontrowersje.
(Science, Science Daily)
[pozostało do przeczytania -2% tekstu]
Dostęp do artykułów: