Narodowy związek liberalnych rolników

Po roku od wyborów formacja Kukiz’15 utrzymuje w sondażach poparcie na poziomie około 10 proc. Przewidywania, że szybko podzieli ona los ugrupowania Palikota bądź Samoobrony, nie sprawdziły się, choć niektórzy posłowie zaczęli się wykruszać. Jednak w dłuższej perspektywie rozpad wydaje się nieunikniony, bo coraz wyraźniej widać, że narodowców, republikańskich wolnościowców, grupę związkowo-rolniczą i orędowników jednomandatowych okręgów wyborczych łączy bardzo niewiele

W kuluarach sejmowych jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Kukiz’15 podzielił się na frakcje, których rozbieżne stanowiska grożą rozłamem w formacji. Ale jak tłumaczy poseł Kukiz’15 Jakub Kulesza, nie oznacza to wcale rozłamu w klubie parlamentarnym. – Owszem, istnieją nie trzy, ale nawet cztery grupy, bo nie nazwałbym ich frakcjami. Po prostu podzieliliśmy się ze względu na różne zapatrywania na pewne drugorzędne sprawy. Te grupy to grupa endecka, wolnościowo-republikańska, rolniczo-związkowa i frakcja, powiedzmy, woJOWników, czyli tych, którzy zapamiętale walczą o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – wyjaśnia. Jak tłumaczy, grupy te nie podzieliły się ze względu na wrogość, ale dlatego, że tak łatwiej jest się komunikować. – Każda z grup ma swoje przedstawicielstwo w Radzie Politycznej. Taka praca w grupach zwyczajnie ułatwia nam omawianie różnych kwestii – zaznacza.
Także politycy, którzy nie chcieli wypowiadać się pod nazwiskiem, stwierdzają, że chociaż faktycznie są frakcje, to trudno mówić o rozłamie. – Informacje, o których pani wspomniała, dotyczą trzech autonomicznych frakcji, które są w Kukiz’15. Chodzi o endecję, wolnościowców oraz związkowców. Każda z frakcji może mieć odrębne poglądy na temat drobniejszych spraw, np. wysokość podatków. Natomiast łączy nas stanowisko, jeśli chodzi np. o Trybunał Konstytucyjny – dowiedziała się „Gazeta Polska” od jednego z posłów Kukiz’15. Dodajmy, że frakcja „wolnościowa” konsekwentnie unika używania nazwy „liberalna...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: