Prysznicownia Radość

Chrześcijanie wraz z ludźmi dobrej woli stoją dziś przed zadaniem odtworzenia polskiego państwa, bo tylko wtedy wolni będą wszyscyJuż w przyszły czwartek rozpoczynamy świętowanie 30-lecia powstania „bruLionu”. – W jakim celu? – pyta mnie żona. Współzałożycielka kwartalnika, jedna trzecia pierwszej, podziemnej redakcji.  Jest czas słów jednania. Czas zadośćuczynienia i oczyszczenia.  Dziesięciolecie obchodziliśmy w Ponurzycy. Z tego pierwszego spotkania całej redakcji świetny film – „Planeta...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: