Mordor wie, że przestał być sexi

Bóg wypisał pragnienie Siebie w głębi naszych serc. Dlatego jestem optymistą, jeśli chodzi o losy świata

O rozmiarze naszego zwycięstwa świadczą najlepiej okładki pism Mordoru. „Wysokie Obcasy” reklamują się księdzem wikarym, „Fakt” obrazkiem ze świętą Ritą. Obok Rity miła rozebrana pani. 
Święta Rita i goła baba. Ksiądz wikary i skrajne feministki. Mordor wie, że przestał być sexi. Teraz się katolicyzmem do wiernych zaleca. Bóg jest nie do pokonania, czy to tak trudno zrozumieć? 
Nowożytność to era niedojrzałości. Ostatnim wielkim artystą opisującym świat, w którym panował ład, był Dante. Nad wszystkim panował Ojciec-Bóg, wszyscy czuli się
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: